Perintätoimisto vuodesta 1997

Perintätoimisto Oy Collect Law Ltd.

Perintätoimisto Collect Law tarjoaa nopean ja tehokkaan ratkaisun yrityksen perintäongelmiin. Otamme perinnässämme aina huomioon asiakkaamme edun. Toimimalla asiallisesti myös velallisiin nähden, turvaamme toimeksiantajan asiakassuhteiden jatkuvuuden.

Palveleva perintätoimisto

Oy Collect Law tarjoaa kattavat perintäpalvelut yrityksille ja yhdistyksille. Osaava perintätoimisto on yritykselle tärkeä kumppani. Kun perintätoimisto hoitaa asiansa hyvin, saa asiakas perinnän kautta saatavansa kustannustehokkaasti, asiakassuhteen vaarantumatta. Mitä suurempi määrä yrityksellä on lähetettäviä laskuja, sen tärkeämpää on varmistaa perintätoimiston avulla, että yritys saa rahat tilillensä.

Perintätoimiston toimintatavat

Toimeksiannon saatuamme, lähetämme viivytyksettä velalliselle hyvän perintätavan ja voimassa olevan lainsäädännön mukaisen perintäkirjeen, jossa vaaditaan suoritusta maksuajan kuluessa perintätoimiston tilille.

Perittävä saatava käsittää pääoman, laillisen viivästyskoron ja perintäkulut. Perintätoimistomme vastaa velallisten puhelimella, kirjeellä, faksilla ja sähköpostilla tekemiin yhteydenottoihin. Toimimme asiakkaan eduksi myös epäselvissä tapauksissa, toimimalla välittäjänä asiakkaan ja velallisen välillä.
Puhelinperintämme pyrkii tavoittamaan passiivisiksi jäävät velalliset. Puhelinperinnän tavoite on maksusitoumus ja sen myötä riidattomat perusteet mahdollista oikeudenkäyntiä varten.

Mikäli saatava riitautetaan, ilmoitamme asiasta päämiehelle ja sovimme erikseen jatkotoimenpiteistä. Riitaisissa perintätapauksissa tarjoamme asiakkaallemme myös lakiasiainpalveluja.


Perintätoimisto noudattaa seuraavia periaatteita perinnässä

  • Toimimme perintätoimenpiteissä nopeasti
  • Toimimme hyvän perintätavan mukaisesti
  • Täytämme perintälain vaatimukset (Perintätoimilupa No. ESLH-2000-04408/Yr-2)
  • Arvostamme perintätoiminnassa asiakkaan asiakassuhteita
  • Noudatamme talouselämän periaatteita
  • Pitkä kokemus perintätoiminnasta